Menu

Kijken is een kunst

Visuele analyse van schilderijen en sculpturen

Kijken is een kunst
 • Cursusnummer: 20N-1G16
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: najaar 2020
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  11 Sep 2020
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 december 2020.
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6 colleges, om de week
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Hand-outs. De powerpoint van deze cursus wordt niet digitaal beschikbaar gesteld.

Kijken is een kunst

Maak kennis met beeldanalyse en oefen het visueel analyseren van kunstwerken. Na afloop 
van de cursus kijkt u anders naar beeldende kunst dan voorheen. Beeldanalyse is één van de 
vaardigheden die de kunsthistoricus hanteert bij het beoefenen van zijn vak. Het bevordert 
het kritisch, bewust en actief kijken naar kunstwerken. Door te analyseren en zelf te 
verwoorden wat u ziet, verscherpt u uw waarneming en krijgt u beter grip op het beeld.

De cursus begint met het bespreken van de waardering en waarneming van kunstwerken 
aan de hand van de begrippen esthetiek en de mate van werkelijkheidsweergave. 
Vervolgens houden we ons ten aanzien van het waarnemingsproces bezig met interpretatie, 
de objectieve blik, extrapolatie, persoonlijke bagage en hoe het waarnemen werkt in onze 
hersenen. 
Aansluitend oefenen we het visueel analyseren van kunstwerken met afbeeldingen van 
beroemde schilderijen en sculpturen uit de kunstgeschiedenis middels de categorieën: 
compositie, perspectief, vormgeving, schriftuur, licht, kleur en materiaal en techniek. Daarbij 
wordt uitleg gegeven over de kunstenaars, de werken, de stijlen en de cultuurhistorische 
context. 

Programma 
Aan bod komt de beeldende kunst van onder andere: Bernini, Brancusi, Canova, Caravaggio, 
Cézanne, David, Degas, Delacroix, Donatello, Friedrich, Giacometti, Van Gogh, Kandinsky, 
Michelangelo, Mondriaan, Moore, Picasso, Pollock, Rafaël, Rembrandt, Rodin, Rothko, 
Rubens en Vermeer.

Miranda van Gelderen

Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen,