Menu

Spaanse burgeroorlog

De ‘vergeten’ prelude tot WO II

Spaanse burgeroorlog
 • Cursusnummer: x20N-1G09
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Groningen
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  10 Sep 2020
 • Tijd: 11.00-13.00 uur
 • Cursusdata: 24 september t/m 3 december, 15 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Hand-out, digitale powerpoint en uitgebreide literatuurlijst

Spaanse burgeroorlog

De herbegrafenis van de Spaanse dictator Francisco Franco in 2019 deed de gemoederen oplopen. Links kraaide victorie, rechts toonde zich bedroefd. Spanje heeft zijn complexe verleden niet verwerkt. Bij ons is de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) weinig bekend. Dat is onterecht: het conflict vormt een duidelijke voorbode op de naderende Tweede Wereldoorlog.

Net als in de Tweede Wereldoorlog streden Conservatieven, Nationalisten en ‘Fascisten’ tegen Liberalen, Socialisten en Communisten (Republikeinen). Bovendien mengden Hitler, Mussolini en Stalin zich in het conflict, terwijl vrijwilligers uit heel Europa meevochten. Militair gezien was het ook een duidelijke voorbode op WO II: Pablo Picasso legde treffend het luchtbombardement op burgerdoelen vast (Guernica). Ook grootschalige terreur jegens burgers kenmerkte het conflict.

De grote maatschappelijke veranderingen die de Spaanse samenleving aan het begin van de Twintigste Eeuw doormaakte vormen de aanleiding voor de burgeroorlog. In dit college gaan we onderzoeken waarom de Spaanse Burgeroorlog uitgebroken is en hoe het conflict kon uitgroeien tot een groter internationaal conflict. Vervolgens behandelen we het verloop van de oorlog en bepreken we de toepassing van terreur. Uiteraard zullen we het conflict ook in een breder kader plaatsen: Waarom is vandaag deze geschiedenis in Spanje nog zo omstreden? Wat is het belang van de Spaanse Burgeroorlog in de Europese geschiedenis? Waarom zouden wij in Nederland meer over dit conflict moeten weten? Kortom: een cursus over geschiedenis die midden in de actualiteit staat.

Collegeoverzicht:

 1. Introductie: De Spaanse Burgeroorlog, belang en betekenis & Aanloop: De Spaanse samenleving rond 1900
 2. Aanloop: Politieke polarisatie tussen Links en Rechts
 3. Aanloop: Het einde van de Spaanse democratie
 4. De burgeroorlog: Begin & de Slag om Madrid (Nov. 1936)
 5. De burgeroorlog: Revolutie, terreur en religie
 6. De burgeroorlog: Francisco Franco verschijnt ten tonele (Sept. – Okt. 1936) & Buitenlandse interventie?
 7. De burgeroorlog: De bemoeienis van de Sovjet-Unie & de Cultuur- en Propagandaoorlog
 8. De burgeroorlog: De verdeeldheid van het Republikeinse kamp & De beslissende slagen (1937-1938)
 9. De burgeroorlog: De oorlog ter zee en in de Lucht & een burgeroorlog of meerdere?
 10. Conclusie: Perspectieven op de Spaanse Burgeroorlog & nasleep: het onverwerkte verleden van Spanje
   
Nicolaas Kraft van Ermel