Menu

Nederland in de Tweede Wereldoorlog

Oude en nieuwe visies in hun historische verband

Nederland in de Tweede Wereldoorlog
 • Cursusnummer: x20N-1G08
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Groningen
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  7 Sep 2020
 • Tijd: 11.00-13.00 uur
 • Cursusdata: 21 september t/m 2 november, 28 september en 12 oktober vervallen
 • Prijs: € 123.50
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Digitale syllabus, op de site van HOVO Noord-Nederland

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden. Deze cursus is vol. u kunt zich niet meer inschrijven

Nederland in de Tweede Wereldoorlog

Oude en nieuwe visies op de Tweede Wereldoorlog en de bezetting zullen de revue passeren. Elke visie heeft zijn historische, persoonlijke en emotionele achtergrond. De cursus probeert deze nuances te ontwarren en uit te komen bij de huidige consensus, voor zover daarvan sprake kan zijn.

Deze cursus wordt niet online aangeboden

In het voorjaar van 2020 is ’75 jaar bevrijding’  herdacht. In de schaduw van de coronacrisis zijn in de terugblikken allerlei nuances buiten beeld gebleven. Los daarvan valt opnieuw te constateren dat er enorme verschillen zijn tussen de visies op de bezetting (1940-1945) die in de loop der jaren sinds 1945 in zwang zijn geweest. 
In deze cursus zullen de concurrerende visies worden gewogen tegen hun historische achtergrond. Waar staan we nu? Hoe moet de bezettingstijd, waarin verzet en collaboratie soms dicht bij elkaar lagen, worden beoordeeld? Bij de beantwoording van deze vraag moeten we ons realiseren dat ‘alle geschiedenis contemporaine geschiedenis is’: geen enkele visie staat los van haar historische context. Toch zijn er wel punten van overeenstemming te ontdekken. Wij zullen ons zowel bezighouden met wat de historici verbindt als met wat hen verdeelt en zal blijven verdelen. Hoe speelt de moraal mee? En wiens moraal? Hoe filteren we een subjectieve interpretatie uit objectieve interpretaties en vice-versa?
Aan de orde komen de belangrijkste publicaties over de bezettingstijd, voor zover van belang voor de identificatie van concurrerende visies, en hun plaats in de tijd.

Programma
1. Nederland in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw 
2. De meidagen van 1940 
3. De eerste tekenen van verzet – en diverse vormen van collaboratie 
4. Hoe in de loop van 1944 alles veranderde 
5. De deportaties: oude en nieuwe visies op een verbijsterend schandaal  
 

Doeko Bosscher

Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG.