Menu

Botsende culturen

De strijd om erkenning in een veranderende wereld

Botsende culturen
 • Cursusnummer: 20WG03
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: Winter 2020 (start januari-maart)
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  15 Jan 2020
 • Tijd: 10.30-12.30 uur
 • Cursusdata: 28 januari t/m 7 april 2020, 18 februari vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld via de site van de docent: https://opzoeknaaridentiteit.wordpress.com/

 • Opmerkingen:

  Aanbevolen literatuur: Francis Fukuyama, 'Identiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek'. 2019

Botsende culturen

 

Het einde van de koude oorlog luidde een nieuw tijdperk in. Francis Fukuyama (Het einde van de geschiedenis) voorzag "het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de universalisering van de Westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur." En Samuel Huntington (Botsende beschavingen) stelde dat "de grote scheidslijnen tussen mensen en de overheersende bron van conflicten, cultureel van aard (zullen) zijn." 

Met de gebeurtenissen van en na 9/11 en het groeiende politiek hete hangijzer van immigratie leek Huntington het historische gelijk aan zijn kant te krijgen. In Europa, maar ook elders, hebben populistische politici die de nationale identiteit en culturele eigenheid onderstrepen de wind in de zeilen gekregen. Maar de toenemende globalisering en de opkomst van het internet zorgde voor nog een ander fenomeen: botsende ideologische (sub)culturen binnen samenlevingen. Enerzijds zijn er de voorstanders van een open, liberale, democratische en pluralistische samenleving die zichzelf zien als wereldburgers in een globaliserende wereld. Anderzijds zijn er de critici van dit in hun ogen naïeve wereldbeeld: zij pleiten voor een herstel van nationale identiteit en culturele waarden. De polarisatie tussen beide 'kampen' leidt tot ressentiment, vijand-denken en identiteitspolitiek.
   
Programma 
In deze cursus komen de volgende thema's aan de orde: geo-politieke verhoudingen en spanningen na 1990; neo-liberalisme, globalisering en anti-globalisering; depolitisering en de politiek van 'de 3e weg'; immigratie en terrorisme (9/11 en daarna); populisme, nationalisme en neo-condervatisme; tribalisme & vijand-denken; culture wars en identiteitspolitiek; opkomst van internet: social media en alternatieve feiten; anti-establishment links en rechts

Michiel Edward van der Tuuk

Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.