Menu

Grenzkontakte

Een cursus voor Nederlanders en Duitsers

Grenzkontakte
 • Cursusnummer: 20N-1G01
 • Vakgebied: Algemeen-multidisciplinair
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: najaar 2020
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  15 Sep 2020
 • Tijd: 10.30-12.00 uur
 • Cursusdata: 13 oktober, 3 en 17 november en 1 december
 • Prijs: € 75
 • Aantal colleges: 4 dagen (4 colleges) college op de ochtend
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Opmerkingen:

  De voertaal van deze cursus is Duits. Voor deze cursus kunnen zich een gelijk aantal deelnemers van Duitse en van Nederlandse zijde inschrijven.

Grenzkontakte

In het kader van de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg worden al meer dan twintig jaar activiteiten voor senioren aan beide universiteiten georganiseerd. In 1988 brachten 'Gasthörende' aan de universiteit van Oldenburg voor het eerst een bezoek aan de Seniorenacademie Groningen (tegenwoordig HOVO Noord-Nederland). Er volgden meer ontmoetingsdagen, en vervolgens seminars en excursies. Vanaf 2000 is er zelfs een gemeenschappelijke cursus, Grenzkontakte. 

'Grenzkontakte' is een cursus met thema's uit verschillende vakgebieden. De voertaal is Duits. De cursus vindt plaats op vijf dinsdagen: een dag aan de universiteit van Oldenburg, een in Groningen en drie keer in het sfeervolle Leer. Tussen de middag is er genoeg tijd om met elkaar van gedachten te wisselen. Een werkgroep, bestaande uit Ettine Beyrau, Toos Vedder, Elisabeth Olle en Gerhard Vedder, organiseert of coördineert elk voorjaar meerdere eendaagse excursies. Alle Grenzkontaktedeelnemers kunnen excursiebestemmingen voorstellen en vervolgens i.s.m. de werkgroep organiseren. 

Omdat de coördinator in Oldenburg in 2021 met pensioen gaat en degene in Groningen dat al is, zal deze cursus dit najaar voor het laatst worden aangeboden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanpassingen in het programma ten gevolge van de Corona-maatregelen:

Opdat we in een tijd vol onzekerheid en beperkingen, nog iets van ons mooie afscheidsprogramma overeind kunnen houden, hebben we het moeten inkorten.
De dag aan de universiteit van Oldenburg valt uit, omdat daar ook in het Wintersemester geen colleges gegeven mogen worden. Op de dag in Groningen en de drie dagen in Leer bieden we alleen een ochtendprogramma aan.

Aangepast programma:

Dinsdag 13 oktober 2020 (Groningen)
10.30-12.00 uur: Dr. Theo Boer, Sterbehilfe in den Niederlanden und in Deutschland

Dinsdag 3 november 2020 (Leer)
10.30-12.00 uur: Dr. Henk Harbers, Dogmatische Elemente im Denken des ‘freien Geistes’ Nietzsche? Plädoyer fur eine kritische Lektüre

Dinsdag 17 november 2020 (Leer)
10.30-12.00 uur: Sabine Lutkat, Frau Holle, Cailleach & Co – Gestalten der dunklen Jahreszeit in Märchen, Sagen und Mythen

Dinsdag 1 december 2020 (Leer)
10.30-12.00 uur: Prof. Dr. Antje Sander, Die Zeit der Häuptlinge. Herrschaft und Kultur auf der ostfriesischen Halbinsel im Spätmittelalter

Omdat in de gebruikelijke locaties in Groningen en Leer de 1,5 meter regel niet gehanteerd kan worden, wordt in Groningen uitgeweken naar de Immanuelkerk en in Leer naar de Lutherkirche. 
Zo moet een waardig afscheid van onze 32-jarige samenwerking mogelijk zijn.
 

Anja van Berkum