Menu

Landschappen voor reizigers

Voor reizen in West-Europa, met praktische syllabus

Landschappen voor reizigers
 • Cursusnummer: 20N-3D09
 • Vakgebied: Natuurwetenschap
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: najaar 2020
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  8 Sep 2020
 • Tijd: 13.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 22 september t/m 17 november, 14 oktober vervalt
 • Prijs: € 178.50
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus, verkrijgbaar via de docent (€ 20,00)

Landschappen voor reizigers

Cultuur- en Natuurlandschappen vertellen een verhaal. Daarvoor moet de taal worden verstaan. Die taal wordt in deze cursus aangeboden om de ‘Verenigde Platen van Europa’ duidelijk te maken. Dat verhaal is samengevat in een handzame syllabus voor op reis. Nooit meer onwetend reizen. Op reis zien we natuur- en cultuurlandschappen aan ons voorbijtrekken. Om ze begrijpend te leren zien, helpt het om iets van de aarde te weten; van haar wordingsprocessen en natuurlijke geschiedenis. 

Al vanaf het Neolithicum beïnvloedde de mens de aarde, versneld en intensiever vanaf de industriële revolutie. Nu, in het Antropoceen, culmineert dat. Bewustwording hiervan helpt om de schamele resten van Europese natuurlandschappen te koesteren en beschermen. Zo een bijdrage aan de bescherming van planeet aarde maakt ons tot duurzame wereldburgers. Wij willen ons nageslacht ook laten genieten van onze mooie aarde. 
Natuurlijke landschappen worden gevormd door geologische processen. De invloed van de mens veranderde ze in cultuurlandschappen. In deze cursus ligt de nadruk op de cultuur- en natuurlandschappen van West-Europa. Daar kunnen we de wonderlijk complexe ‘dode aarde ’levend zien worden. 
Inhoudelijk is deze inleiding gebaseerd op de ervaring van de docent na het begeleiden van ruim 150 (deels geologische) reizen o.a. naar de Azoren, de Canarische eilanden, Groot-Brittannië, IJsland, Spitsbergen, de Scandinavische-, Centraal Europese- en Alpenlanden, Frankrijk, Italië en vooral het Iberische schiereiland. De cursus en bijbehorende syllabus verduidelijken het mozaïek van Europese landschappen. 

Programma

22-09: De dynamische aarde. Gesteente vormende - en afbrekende processen en kringlopen. 
            Gesteentesoorten in kringloop. Verwering / transport / afzetting van sedimentaire 
            gesteenten.  
29-09: Energiebronnen voor kringlopen. De plaattektonische kringloop. Externe en Interne 
            processen streven naar evenwicht.  
06-10: Plaattektoniek vormt Europa als product van drie plaattektonische kringlopen die ook de 
           Svecofennidische-, Caledonische-, Hercynische en Alpine gebergteketens vormen.   
           Epidermis - en dermis gebergten.  
13-10: Plateaus, kloven, bekkens en kratons gevormd in Oer-, Paleo-, Meso- en Neo-Europa.  
20-10: Gedetailleerde voorbeelden van Europese landschappen.  
27-10: Cultuurlandschappen in Nederland.  
03-11: Van Plioceen tot Antropoceen; bevolkingsdruk en  Energiegebruik.  
10-11: Van Antropogeen naar Antropoceen. 
 

Tom Reijers

Tom Reijers was exploratiegeoloog voor Shell. Hij geeft tegenwoordig HOVO-cursussen alsmede gastlessen op middelbare scholen.