Menu

Hannah Arendt, Het leven van de Geest Deel I

Denken en willen

Hannah Arendt, Het leven van de Geest Deel I
 • Cursusnummer: x20N-1G05
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Groningen
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  9 Sep 2020
 • Tijd: 13.15-15.30 uur
 • Cursusdata: 23 september t/m 2 december, 14 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Hannah Arendt, 'Boeken Denken, het leven van de geest en Willen het leven van de geest'. Uitgeverij Klement en Pelckmans 2012_ ISBN 978 90 8687 101 8 en 2014_ 978 90 8687 1421. Let op: andere drukken bevatten niet de extra teksten die de vertalers hebben toegevoegd en die wel in het college aan de orde zullen komen. Powerpoints en extra informatie op www. Maieutiek.nl

 • Opmerkingen:

  Deze cursus is vol. Vanaf 20 augustus kunt u zich alleen voor het online volgen van de cursus inschrijven. Daarvoor maakt u keuze 3 op het inschrijfformulier.

Hannah Arendt, Het leven van de Geest Deel I

Deze cursus is vol. Vanaf 20 augustus kunt u zich alleen voor het online volgen van de cursus inschrijven. Daarvoor maakt u keuze 3 op het inschrijfformulier.

Wat is denken? Hoe controleren we onze denkinhoud? Hoe verhoudt onze individuele denkactiviteit zich tot de anderen en de wereld van de verschijnselen? Arendt schrijft; “ Er zijn geen gevaarlijke gedachten; het denken zelf is gevaarlijk(…). Toch ziet zij het menselijk leven zonder denken als onleefbaar.

In haar laatste werk keert Arendt terug naar de vraag 'wat is denken' en vooral 'wat zou denken moeten zijn', om een gereedschap te kunnen vormen om moreel te handelen. Juist vandaag de dag in een tijd van nihilisme en cynisme, waarin waarheid en autoriteit niet langer richting gevend kunnen zijn voor het goede,  is haar analyse van denken van het grootste belang. Wat is de rol van het denken en welke invloed heeft willen en hoe komt het oordelen tot stand. Dat zijn de thema’s die ze tot aan haar dood heeft doordacht. Denken brengt ze nog zelf uit, Willen is door haar geschreven, maar na haar dood uitgebracht, Oordelen is geschreven op basis van haar voorwerk van het boek bestaande uit colleges over het oordeelsvermogen bij Kant.

In twee los van elkaar te volgen, maar duidelijk gekoppelde cursussen, in 2020 en 2021, volgen we de analyses van Arendt en plaatsen die in een hedendaagse context.

Onderwerpen

• Wat Arendt ziet als de taak van de filosofie en haar complexe relatie tot het concept denken.  
• Denken en onnadenkendheid, de banaliteit van het kwaad en het goede denken. De fout van met name intellectuelen om de zuivere concepten te verkiezen boven de weerbarstige realiteit. 
• Denken en de ontmoeting met de wereld en het denken van de ander(en). Socrates en het ‘Stop en denk!’ als opdracht van mensen. 
• De botsing tussen denken en willen. Nietzsches oordeel over willen en denken. Is willen een gevolg of een oorzaak van het willen. 
• Willen, vrije wil en het handelen met andere willende mensen. 

Petra Bolhuis

De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van Petra Bolhuis