Menu

Tien eeuwen Kunst in Klank en Beeld

Een ontmoeting van Muziek en Beeldende Kunst

Tien eeuwen Kunst in Klank en Beeld
 • Cursusnummer: 20N-3D08
 • Vakgebied: Muziek en theater
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: najaar 2020
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  17 Sep 2020
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 1 oktober t/m 12 november 2020, 15 oktober vervalt
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  De powerpoint van deze cursus wordt niet digitaal beschikbaar gesteld. De muziekvoorbeelden worden na afloop van elk college via e-mail naar de deelnemers toegezonden. Verwijzingen naar beeldende kunstwerken worden in de hand-out opgenomen.

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt niet online aangeboden

Tien eeuwen Kunst in Klank en Beeld

Beeldende kunst geïllustreerd door muziek …..  Muziek begeleid met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voeren je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat moois voor oog en oor.
Deze cursus wordt niet online aangeboden

De kerk was in de Middeleeuwen een plek van vroomheid en verering (Madonna met kind, het gezongen Ave Maria) maar ook van prediking van hel en verdoemenis: het laatste oordeel in beelden en schilderijen, het Dies Irae (de dag van toorn) in de Gregoriaanse zang. Toenemende kritiek op de rol van de kerk luidde nieuwe perioden in op de terreinen van de cultuur (Renaissance) en religie (Reformatie). ‘Kerk, Kasteel en Kroeg’ , met deze labels beschrijven we de periode van plm. 1400-1600.

Voor de periode tussen 1600 en 1750  hebben we Effect (theatrale pracht en praal) en Affect (uitdrukken van emoties in muziek) als handvatten gekozen om Barok en Rococo te beschrijven.

In de laatste helft van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw ontwikkelt zich in de beeldende kunst en de bouwkunst de stijl van het Neoclassicisme. In de muziek is dat de klassieke periode.

De Romantiek is de belangrijkste stroming in de 19e eeuw met als uitgangspunten: persoonlijke beleving, eigen emotie, de overweldigende natuur en dramatische gebeurtenissen.

We beschrijven de stromingen in de beeldende kunst en muziek vanaf de tweede helft min of meer op eenzelfde wijze: weergeven van de realiteit (realisme), weergeven van indrukken (impressionisme) en vervormend weergeven (expressionisme).

In de laatste twee colleges is de rode draad steeds de reactie van de kunst op de dood- en verderfzaaiende wereldoorlogen, WO I en WO II: Het moet anders!

Collegeprogramma

 1. Middeleeuwen en Renaissance
 2. Barok en Rococo
 3. Romantiek
 4. Realisme, Impressionisme, Expressionisme
 5. Na WO I: het moet anders: Dada, Surrealisme
 6. Na WO II: het moet anders: Experimenteel, Minimaal
Gert Visser

Gert Visser, was psycholoog bij de RU Groningen. Menselijke emoties zijn de bouwstenen voor zijn muziekcursussen.


Gert Riemersma

Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. Hij is medeauteur van het kunstgeschiedenisboek ‘Met Kunst & Bloemwerk.’