Menu

Van strafbaar feit tot de rechterlijke uitspraak

Hoe gaat dat nu, politiewerk en vervolging

Van strafbaar feit tot de rechterlijke uitspraak
 • Cursusnummer: 20N-2F10
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: najaar 2020
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  8 Sep 2020
 • Tijd: 10.15-12.00 uur
 • Cursusdata: 22 september t/m 1 december, 13 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Werkcollege
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus, verkrijgbaar bij de docent (€ 10) In de syllabus worden de relevante artikelen en artikelen uit het wetboek van Strafvordering verwerkt. Tevens wordt de Powerpointpresentatie toegevoegd.

 • Opmerkingen:

  Maximaal 20 deelnemers, plaatsing op volgorde van inschrijving

Van strafbaar feit tot de rechterlijke uitspraak

Aan de hand van enkele voorbeeld-misdrijven onderzoeken we wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opsporingsambtenaar zijn. Wat kunnen opsporingsambtenaren met sporen en DNA? Wat is nu bewijs? Wat is de taak van de officier, de rechter commissaris en de raadsman in deze fase van het onderzoek? Wat gebeurt er op een rechtbankzitting?

Tijdens het  college, met veel ruimte voor vragen en discussie, gaan we aan de hand van enkele strafbare feiten op onderzoek uit. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

Wat voor soorten strafbare feiten kennen we in Nederland en wie spoort deze op? 
Wat is nu feitelijk de taak van de opsporingsambtenaren.
Is er verschil in opsporingsbevoegdheden?
Hoe lang kan zo’n opsporingsonderzoek duren? Waarom wordt een verdachte soms zo snel weer op straat gezet en waarom blijft een andere verdachte maanden in voorarrest zitten.
Wat komt er zoal bij kijken voordat we kunnen zeggen: 'De zaak is rond'.
Hoe gaat nu zo’n verhoor van een verdachte, aangever of getuige.
Wat doet een hulpofficier van justitie op het politiebureau.
Wat is de rol van de raadsman, het OM en de RC tijdens het opsporingsonderzoek.
Waarom moet ik voorkomen op een rechtbankzitting.

 Tijdens deze cursus zullen verhoren worden geoefend en spelen we een rechtbankzitting na.

Programma
1. Wie zijn de opsporingsambtenaren zijn en waar werken zij?  We gaan enkele misdrijven uitspitten. 
2: Wat is de taak van een opsporingsambtenaar? Hoe zit het met hun opsporingsbevoegdheden?
3: Welke bijzondere opsporingsbevoegdheden kennen wij en wat doen we er mee?
4: Wanneer is een zaak 'rond'?  Hoe kun je dat bespoedigen?
5: Wat is de taak van de raadsman in het strafonderzoek?
6:  Rollenspel: verhoor verdachte, getuigenverhoor en verhoor aangever.
7: Welke rollen vervullen diverse ambtenaren in het strafproces?
8: Hoe gaat het op een rechtbankzitting?
9: Naspelen van een rechtbankzitting. 
10: Vragen en evaluatie.

Willem Wolfert

Willem Wolfert heeft 30 jaar les gegeven aan de Politieacademie.