De andere Gouden Eeuw van Occa Johanna Ripperda

Een persoonlijke rondreis langs verre oorden

 • Cursusnummer: x20N-1G06
 • Vakgebied: Geschiedenis-actueel
 • Locatie: Groningen
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor: woensdag 9 september 2020
 • Tijd: 15.00-17.00 uur
 • Cursusdata: 23 september t/m 2 december, 14 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Ter voorbereiding kunt u lezen: Johan Huizinga, 'Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw (1941)' (https://www.dbnl.org/tekst/huiz003nede01_01/)

De andere Gouden Eeuw van Occa Johanna Ripperda

Wat weten wij van de Gouden Eeuw? Wij kennen meer namen en begrippen uit de 17de eeuw dan uit de rest van de vaderlandse geschiedenis. Marten en Oopjen, Zilvervloot, Vermeer, VOC-mentaliteit, Vader Cats: de Gouden Eeuw is ruim vertegenwoordigd in ons collectief geheugen, maar biedt veel meer dan wij denken.

Wij kennen van de Gouden Eeuw de hoogtepunten van de burgerlijke cultuur van de Hollandse steden. Verreweg de meeste 17de-eeuwers woonden echter in de andere Zes Verenigde Nederlanden en waren niet de zwartgeklede Amsterdamse burgemeesters en slavenhandelaren die ons hollandocentrische burgerlijke beeld bepalen. Cultuur van de Gouden Eeuw in de Nederlanden is rijker geschakeerd en heeft vele fundamenteel andere kanten. Er is nog genoeg onbekends te ontdekken in deze schijnbaar overbekende eeuw. Over de door de adel gedragen plattelandscultuur in Noord-Nederland staat bijvoorbeeld niets in de schoolboekjes.

Occa Ripperda (1619-1686), geboren op de Borg Farmsum en overleden aan het Zweedse hof, had een bewogen en rijk leven. Zij groeide op in een cultureel hoogstaand milieu en is bij uitstek een geschikte gids om de andere kant van de Gouden Eeuw te belichten. Aan de hand van haar leven en carrière, gaat deze cursus in op onderbelichte aspecten die ons beeld van de Gouden Eeuw bijstellen en verrijken, met de nadruk op Noord-Nederland.

Programma
De volgende aspecten komen bij deze cursus aan de orde:

 • - Ons Hollandse beeld van de Gouden Eeuw
 • - Opvoeding en onderwijs: carrièreplanning voor dame en heer
 • - De adel als internationaal georiënteerde cultuurdrager
 • - Vrouw en vrouwbeeld
 • - Van goed land en landgoed: de symbiose tussen adellijk huis en zijn omgeving
 • - Adel en niet-adel in onoverbrugbare nabijheid
 • - Van platteland naar stad en terug: adellijk landleven als voorbeeld en praktijk
 • - Cultuur en literatuur: the winner takes it all?
 • - Niet aan de rand maar in het midden: Noord-Nederland, Duitsland en Scandinavië.
 • - Occa Ripperda’s kookboek: de adellijke tafel en keuken
Redmer Alma
Drs. Redmer Alma (1963) studeerde wiskunde en geschiedenis in Groningen en is archivaris. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en cultuur van de adel in Noord-Nederland.