Menu

Seksualiteit: kaleidoscoop en grabbelton

Over de variabiliteit van doen en denken over seks en liefde

Seksualiteit: kaleidoscoop en grabbelton
 • Cursusnummer: 20N-1G20
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  6 Oct 2020
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 20 oktober t/m 17 november 2020
 • Prijs: € 123.50
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur: Jelto Drenth, 'De Oorsprong van de Wereld; feiten en mythen over het vrouwelijk geslacht' Jelto Drenth, 'De man is geen jager'

Seksualiteit: kaleidoscoop en grabbelton

Ieder mens beschikt bij zijn geboorte over een enorm potentieel, en dat geldt ook voor seksualiteit en relationele emoties. Maar zoals de meeste mensen van hun computer/DVD-speler/oven/ navigatiesysteem lang niet alle mogelijkheden gebruiken, zo zijn er ook talloze mensen die zich weinig bezighouden met hun nog niet benutte mogelijkheden. Vaak is er toch wel enige nieuwsgierigheid! En praten/lezen erover schudt doorgaans het geheugen op. Als deelnemers hierover willen communiceren, dan is hiervoor de ruimte.

In de vijf colleges wordt telkens in het blok voor de pauze ingegaan op seks als een individueel ontwikkelingsproces. Er wordt stilgestaan bij anatomische en fysiologische basisfeiten, bij man en vrouw. De wenselijkheid van veilige hechting aan betrouwbare ouders krijgt aandacht, en die is voorwaarde voor basic trust, op basis waarvan zich een gezonde relatie met het eigen lichaam kan ontwikkelen. 
Daarin kan, vroeg of laat, een seksueel zelfbewustzijn een grote dan wel een beperkte rol innemen. Parallel hieraan nemen in de sociale vaardigheden verliefdheid en seksuele aantrekkingskracht een bijzondere plaats in. Men verlangt vaak naar veiligheid enerzijds, maar spanning en opwinding zijn eveneens aantrekkelijk. Een emotioneel beladen onderwerp is seksuele gerichtheid: valt men op het andere geslacht, of het eigen, of beide? Vroeger of later zal vrijwel iedereen erotische ervaringen opdoen, en dat impliceert ook weer een leerproces naar een eigen type minnaarschap.

Na de pauze is er ruimte voor vijf capita selecta, één per college

Prinses Marie Bonaparte, Sigmund Freud en het concept frigiditeit

Roaring twenties, Marilyn Monroe en Kinsey: de expansie van het seksuele

Chirurgen en geslachtsorganen; een dubieuze combinatie

Besnijdenis, bij meisjes en jongens, religieus, tribaal en als preventiemaatregel

Stereotypen over mannen en vrouwen; zijn er meer verschillen of meer overeenkomsten ?

 

Jelto Drenth

Jelto Drenth is, na zijn artsexamen, 39 jaar werkzaam geweest bij de Rutgersstichting als seksuoloog. Hij heeft diverse publicaties en artikelen op zijn naam staan.