Menu

Het kerkgebouw als heilsweg

Van Erfzonde tot Hemels Jeruzalem

Het kerkgebouw als heilsweg
 • Cursusnummer: 20N-1G14
 • Vakgebied: Godsdienstwetenschap
 • Locatie: Groningen
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  11 Sep 2020
 • Tijd: 10.00-12.00 uur
 • Cursusdata: 25 september t/m 30 oktober 2020, 16 oktober vervalt
 • Prijs: € 123.50
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Het kerkgebouw als heilsweg

Wanneer je een kerk betreedt, ontvouwt zich de hele heilsweg voor de goede verstaander. Je gaat letterlijk van erfzonde naar het Hemels Jeruzalem en onderweg wordt duidelijk met markeringen in kunst en architectuur de heilsweg aangegeven. In deze cursus verneemt u de katholieke kerngedachten over zonde en heil, ziet u deze terug in de kunst en vervolgens in het kerkinterieur.

In de twaalfde eeuw schreef abt Hugo van Sint-Victor een ‘rondleiding’ door de ark van Noach. Het was een fictieve rondleiding in een fictieve kerk, waarbij de kerk werd voorgesteld als ark van Noach. De bedoeling van de abt was om de heilsgeschiedenis te tonen en te laten zien dat een pad door de kerk vooral een spiritueel pad is, een pad naar het heil. 

Als je op Hugo van Sint-Victors wijze naar een kerk kijkt, kan er een wereld voor je open gaan. Aan de buitenzijde staat al gebeeldhouwd hoe God de wereld bedoeld heeft, en vooral welke plek de mens inneemt. In de kerk ontvouwt zich een pad van zonde en doop, langs heiligen en hulp, onder het oordeel door naar de hemel en het koor, waar de eucharistie wacht. 

Programma

1. Erfzonde en doop 
2. Plichten, ken je plaats 
3. Hulp onderweg van heiligen 
4. Oordeel, de poort naar het heil 
5. Hemels Jeruzalem in het koor 
 

Saskia van Lier

Saskia van Lier heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw.