Menu

Nederland in historische kaarten

Het Noorden in kaart

Nederland in historische kaarten
 • Cursusnummer: x20N-3D03
 • Vakgebied: Geschiedenis-actueel
 • Locatie: Assen
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  woensdag 16 september 2020
 • Tijd: 11.00-13.00 uur
 • Cursusdata: 30 september t/m 4 november 2020, 14 oktober vervalt
 • Prijs: € 123.50
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen: Historische atlas NL. 'Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt', door Martin Berendse en Paul Brood. WBooks Zwolle 2019. €34,95

Nederland in historische kaarten

Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10, 11 of 12 Nederlandse provincies? De in 2019 verschenen Historische atlas NL geeft een antwoord op deze vragen met de meest bijzondere kaarten en documenten uit onze archieven. In het college wandelen we door onze geschiedenis aan de hand van de atlas.

Dat mensen graag naar oude kaarten kijken, blijkt wel uit de belangstelling voor atlassen en andere kaartboeken. Daarom zijn de historische kaarten een mooie aanleiding om door onze geschiedenis te wandelen. Daarbij kijken we niet alleen naar de gedrukte kaarten. Zonder meer verrassend zijn de vele manuscriptkaarten die in het verleden gemaakt zijn en die maar weinigen kennen. In het college wordt de wording van Nederland getoond en komen bijzondere kaarten van bijzondere gebieden aan de orde.  In deze cursus in Drenthe wordt ingezoomd op de provincie Drenthe. Het laatste college wordt gegeven in het Drents Archief, waar ook originele kaarten bekeken kunnen worden.

De Historische atlas NL ging in vier maanden al 10.000 keer over de toonbank. Deel 2, dat als ondertitel ‘De ware schaal van Nederland’ heeft en gaat over de streken van Nederland, verschijnt in najaar 2020.

Programma

1 Kennismaking met kaarten en atlassen. Nederland in kaart door de eeuwen heen.

2 Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt.

3 Bijzondere plaatsen en bijzondere kaarten.

4 Het Noorden in kaart.

5 Bezoek aan de originele kaartencollectie van het Drents Archief

Paul Brood

Paul Brood is archivaris en rechtshistoricus. Hij is als schrijver en redacteur betrokken bij verschillende historische publicaties.