Menu

Latijn

Vervolgcursus

Latijn
 • Cursusnummer: 20N-1G28
 • Vakgebied: Taal en literatuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: najaar 2020
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  15 Sep 2020
 • Tijd: 13.00-15.00 uur
 • Cursusdata: 29 september t/m 8 december 2020, 13 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Werkcollege
 • Cursusmateriaal:

  'Grammaticus' Uitg. Hermaion- Houten 'Fortuna, deel 3, met Hulpboek 3a en 3b', Eisma Edumedia, Leeuwarden

Latijn

Zo'n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft 
een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn 
nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, 
groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze 
voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en 
zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met 
de wortels van onze eigen cultuur.

In de najaarscursus van 2020 worden de colleges vervolgd, die in oktober 2005 zijn gestart als een cursus voor 
beginners. Inmiddels worden de colleges grotendeels bezocht door oud-gymnasiasten, die hun Latijn willen 
ophalen. 
Momenteel zijn we bezig met de Oden van Horatius, van wie het “Carpe Diem” voer voor senioren is! Hierna lezen 
we delen uit de “Aeneis” van Vergilius, waaronder boek IV over de liefde tussen Aeneas en Dido. Als afsluiting van 
dit drama luisteren en kijken we naar de opera “Dido and Aeneas” van Purcell. 
Inmiddels is de behandeling van inscripties, die door de cursisten worden ingebracht, een gezellige traditie 
geworden. Na elke les wordt als “toetje” naar een film met een Klassiek onderwerp gekeken. Ook een 
powerpointpresentatie behoort tot de mogelijkheden. 

Programma 
Deze cursus biedt niet alleen de mogelijkheid tot het vertalen van beroemde Latijnse schrijvers, maar ook tot 
discussie over de interpretatie van de teksten, de effecten van de stilistische middelen en de tijdsomstandigheden, 
waarin de teksten geschreven zijn. Ruimte dus voor historische en culturele achtergronden. 
Als u al een redelijke basiskennis van de Latijnse grammatica en syntaxis hebt, kunt u zonder bezwaar aanschuiven 
bij de reeds bestaande groep enthousiastelingen! Inmiddels maakt een groeiend aantal oud-gymnasiasten deel uit 
van deze groep en het blijkt, dat hun oude 'vergeten' kennis weer komt opborrelen! U weet meer dan u denkt!

Gerry Mulder

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.