Menu

De Vietnam Oorlog: Koude Oorlog in de Tropen?

Een slepend regionaal conflict met mondiale gevolgen232

De Vietnam Oorlog: Koude Oorlog in de Tropen?
 • Cursusnummer: 20N-1G10
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Groningen
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  10 Sep 2020
 • Tijd: 14.15-16.00 uur
 • Cursusdata: 24 september t/m 3 december, 15 oktober vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

De Vietnam Oorlog: Koude Oorlog in de Tropen?

De Vietnam Oorlog heeft decennia lang het nieuws gedomineerd. De uiteindelijke Amerikaanse terugtocht uit Saigon leverde iconische beelden op, die bij menigeen nog op het netvlies staan. Maar hoe kon het zover komen? En wat hebben Japan en Frankrijk hiermee te maken? In deze collegereeks staan de oorzaken, het verloop en het einde van dit conflict centraal. De reeks zal eindigen met een beschouwing over het Vietnam van vandaag.

De Vietnam Oorlog werd gekenmerkt door het internationale karakter én door de langdurigheid. 
Valt dit alleen te verklaren door de polarisatie van de Koude Oorlog, of zijn er ook andere 
verklaringen denkbaar? In deze collegereeks komen de motieven van de verschillende 
deelnemende landen aan de orde. Tegelijkertijd zal er ook ruime aandacht zijn voor het gedrag van 
verschillende leiders als De Gaulle, Ho Chi Min en Nixon. Daarnaast was er natuurlijk ook sprake van 
een ideologische tegenstelling: hier botsten Westerse en Communistische ideologieën op elkaar. 
Maar hoe belangrijk waren deze ideologieën nu eigenlijk of ging het alleen om machtspolitiek en/of 
politieke dominantie? Tegelijkertijd betekende Vietnam het einde van de mythe van de 
Amerikaanse onoverwinnelijkheid. Juist dat element zou nog lang de Amerikaans-Europese 
verhoudingen blijven domineren. Kortom, een conflict waard om diepgaand besproken te worden.

Colleges
1. De achtergronden: Vietnam: Franse kolonie of autonoom gebied? 
2. De sluipende Japanse annexatie en bezetting 
3. Aanleiding  en begin van de Eerste Indochinese Oorlog 
4. Verloop en einde van de Eerste Indochinese Oorlog(1946-1954); de akkoorden van     Geneve(1954) 
5. Na de akkoorden; goede bedoelingen én mislukkingen(1954-1957) 
6. Van kwaad tot erger: beginnende Amerikaanse inmenging 
7. Zuid-Vietnam onder Ngo Dinh Diem: niet bepaald een model democratie 
8. Het Tonkin incident(ná 1964): de oorlog op zijn hoogtepunt 
9. De Parijse Akkoorden(1973); het einde van Zuid-Vietnam 
0. Het hedendaagse Vietnam 
 

Hans van Koningsbrugge

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies.